2

จ่ายเฉพาะเมื่อคุณใช้ กับโฮสติ้งแพลตฟอร์ม (hosting platform) ที่มีความยืดหยุ่นสูง และโครงสร้างพื้นฐานทางการประมวลผล (computing infrastructure) แบบเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะช่วง (On-demand Burst) ของเรา

ไพรเวตคลาวด์ (Private Cloud)

ไพรเวตคลาวด์ (Private Cloud)
เราเสนอบริการแบบ On-demand ที่มีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบจ่ายเฉพาะเมื่อคุณได้ใช้เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมการเซตอัพเริ่มต้นที่น้อยมาก โดยที่เราจะกำจัดปัญหาส่วนใหญ่ของโพรเวตคลาวด์ให้คุณอย่างเรียบร้อย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้คุณ ข้อมูลเพิ่มเติม.

หน้า SKALICloud Facebook

หน้า Facebook ของเรา »

วิดีโอแนะนำ

YouTube

Back to Top

Follow us on Twitter and Facebook to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2020 © SKALI Group.