ดาต้าเซนเตอร...

Skali Data Internet Centre | CX2

สถานที่ : CYBERJAYA

พื้นที่ดาตาเซนเตอร์ขนาด 2000 ตารางฟุต

ตัวอาคารออกแบบมาสำหรับเป็นดาต้าเซนเตอร์โดยเฉพาะ

พื้นยกสูง, ระบบระบายอากาศออกแบบโดยเฉพาะ, ซีซีทีวี, บัตรสำหรับการเข้าตัวอาคาร, ห้องนำเสนอข้อมูล

ยูนิตแรค (unit rack) จำนวน 85 ตัว

ทำงานตลอด 24×7

อุปกรณ์เครือข่าย

- เราเตอร์แบบ BGP จำนวน 2 ตัว

คอร์สวิตช์จำนวน 2 ตัว

แอ็กเซสสวิตช์ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 15 ตัว

ไปป์ไลน์ปลอดภัยด้วยระบบ Anti DDoS

ระบบติดตามเครือข่าย

แบนด์วิดธ์

การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 200 เมกะบิตต่อวินาที

ไปป์ไลน์ขนาด 1G

คุณสมบัติด้าน Anti DDOS

ไอเอสพีแบบ Multi-layer

 

 

ฝ่ายสนับสนุน

ความเห็นของลูกค้า

““SKALI Cloud เป็นการปฏิวัติวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้คนมองเรื่องของ Disaster Recovery แตกต่างไปจากเดิม เพราะเซิร์ฟเวอร์ของที่นี่สามารถทำงานและสำรองข้อมูลได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง พร้อมกับมีโซลูชันด้าน Business Continuity ให้อย่างเพียบพร้อมด้วย ซึ่งเราก็ได้แนะนำ SKALI Cloud ให้กับลูกค้าทุกรายที่กำลังมองหาวิธีการเรพลิเคต Offsite ของเขาด้วยซอฟต์แวร์ของเราอยู่””

ดร.เอ็ม.ซี.ซาจีฟ, ซีอีโอ, Microdium Limited
Back to Top

Follow us on Twitter and Facebook to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2020 © SKALI Group.