เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราภายใต้แผนราคาหลักๆ สองแบบด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าทั้งหมดของเรา:

การเป็นสมาชิกรายเดือนแบบจ่ายล่วงหน้า แผนราคาแผนนี้จะมอบราคาต่ำสุดให้กับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมที่สุดกับลูกค้าที่ต้องการจะฝากเว็บไซต์ หรือใช้บริการใดๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถปรับระดับการใช้งานได้เมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น
การใช้งานเฉพาะช่วง (Burst use) โดยหักออกจากบัญชีชำระล่วงหน้า (Prepaid Balance) ของคุณ แผนนี้นำเสนอความยืดหยุ่นให้คุณเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น หยุดการทำงาน และปรับระดับการใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ตามต้องการ ซึ่งปกติแล้วการใช้งานคิดเป็นชั่วโมงจะแพงกว่าการสมัครเป็นสมาชิกประจำ เนื่องจากความต้องการใช้งานของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากสำหรับเรา

เราสามารถนำรูปแบบการชำระเงินทั้งสองแบบมาผสมหรือคิดร่วมกันได้โดย โดยการคิดเงินแบบเฉพาะช่วงเวลา (burst charge) กับการใช้งานที่เกินกว่าการใช้งานปกติของคุณ (subscribed level) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสมัครใช้งาน (subscribe) ดิสก์สตอเรจ (disk storage) อย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะจ่ายค่าเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งๆ เมื่อใช้งาน โดยจ่ายจากบัญชี Prepaid Balance ของคุณก็ได้ เรายอมรับการชำระเงินผ่าน Visa และ Mastercard ด้วย และสำหรับยอดเงินที่มากกว่า 500 มาเลเซียริงกิตหรือมากกว่านั้น เราสามารถยอมรับการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราในมาเลเซียได้

สมาชิกรายเดือน (subscription)

เราขอเสนอราคาต่ำสุดที่เรามีอยู่ ให้กับสมาชิกรายเดือนของเรา เพื่อการใช้อย่างต่อเนื่อง โดยความเป็นสมาชิกจะครอบคลุมระดับการใช้งานที่ต้องการตลอดทั้งเดือน ซึ่งคุณอาจจะรันเซิร์ฟเวอร์ได้หนึ่งเครื่อง หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของ Subscription เป็นหลัก นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้ตามต้องการด้วย

CPU* : 0.08 มาเลเซียริงกิต/คอร์-กิกะเฮิรตซ์-ชั่วโมง        Memory : 0.10 มาเลเซียริงกิต/กิกะไบต์-ชั่วโมง        Disk** : 0.40 มาเลเซียริงกิต/กิกะไบต์-เดือน

Subject to a minimum rate of MYR 0.08/hour or MYR 0.40/month for the use of disk on its own only and a minimum rate of MYR 0.20/hour or $0.30/hour for the use of virtual servers. SPECIAL OFFER

  • เราเสนอการเป็นสมาชิก 12 เดือนด้วยราคาเพียง 10 เดือน เมื่อคุณซื้อสมาชิกเป็นรายปี (annual subscription)
  • สำหรับลูกค้าที่อยู่กับเรามามากกว่า 24 เดือนแล้ว คุณจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการเป็นเวลา 1 เดือนในรอบปีที่สาม (โดยพิจารณาจากค่าธรรมเนียมในช่วง 30 วันล่าสุดตามปฏิทิน) และหลังจากเป็นเวลา 3 ปีแล้วเป็นต้นไป คุณจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการปีละ 3 เดือน


* ราคาดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงโดยอนุโลมกับหน่วยประมวลผล AMD 2.0GHz “Magny-Cours” Opteron แบบ Single Core ที่เป็นสถาปัตยกรรมความเร็ว 2.0 core-GHz โดยที่คุณลักษณะ (specification) ของโพรเซสเซอร์ที่เห็นนั้น จะเป็นประสิทธิภาพในระดับทั่วไปสำหรับการใช้งานเป็นเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ทว่าประสิทธิภาพที่อาจจะรับประกันได้อาจจะต่ำกว่านี้ได้ถึงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกัน หรือมากกว่าตามคุณลักษณะหรือ Spec ของมันได้เหมือนกัน เมื่อเราได้เพิ่มสมรรถนะสำรองต่อมาในภายหลัง

**ทุกอย่างในดิสก์สตอรเรจของเราจะยังคงอยู่เช่นเดิมเมื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกรีบูตหรือหยุดพักจากการทำงาน

การใช้งานแบบเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ (burst use)

การใช้งานแบบเฉพาะช่วงเวลาหรือ Burst use นั้น จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเริ่มต้น หยุดการทำงาน และปรับขนาดการใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณมีความต้องการ โดยที่การใช้งานเฉพาะช่วงเวลาจะคิดค่าบริการต่อชั่วโมงเป็นสองเท่าของการใช้งานของสมาชิกประจำเฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งจำนวนชั่วโมงจะวัดจากนาฬิกาที่คิดเป็นรายชั่วโมง เช่น ถ้าเริ่มต้นที่ 13.00 น. ก็จะสิ้นสุดที่ 14.00 น. แม้ว่าจะมีการหยุดการทำงานเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนหน้านั้นก็ตาม อย่างไรก็ดี ถ้ามีการหยุดเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งแต่ 13.30 น. แล้ว แล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่ในเวลา 13.40 น. คุณก็ยังสามารถทำงานไปได้จนกระทั่งถึง 14.00 น.

โปรดทราบว่าจะมีข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อการใช้งานแบบ Burst use ด้วยเหมือนกัน โดยกำหนดเอาไว้ที่ 2.00 มาเลเซียริงกิต/ชั่วโมง และคุณจะต้องมียอดคงเหลือที่ครอบคลุมการใช้งานแบบ Burst use ได้ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่คุณได้เพิ่มดิสก์ หรือสตาร์ตเพื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์

ทรัพยากรของเครือข่าย (Network resources)

บริการมาตรฐานของเราจะจัดเตรียมไอพีแอดเดรสแบบ Dynamic บนอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้คุณ

ไอพีแอดเดรสสาธารณะแบบ Static:  ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 5.00 มาเลเซียริงกิต/เดือน

เครือข่ายส่วนตัว VLAN: 20.00 มาเลเซียริงกิต/เดือน

ไอพีแอดเดรสบนไพรเวตเน็ตเวิร์ก VLAN จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล (Data transfer prices)

แบบตกลงล่วงหน้า (committed in advance): 0.80 มาเลเซียริงกิต/กิกะไบต์        แบบเฉพาะช่วงหรือ Burst use ที่สูงกว่าระดับที่ตกลง :  1.60 มาเลเซียริงกิต/กิกะไบต์

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2012 ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลได้ถูกปรับให้เป็น 0.80 มาเลเซียริงกิตต่อกิกะไบต์ต่อเดือน โดยที่การพิจารณาทบทวนราคาครั้งนี้นั้น ได้มีการเสนอพร้อมๆ กับ Community Discount model ซึ่งจะสรุปยอดบัญชีในตอนสิ้นเดือน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานและการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้งานโดยเฉลี่ย โดยที่เงินที่ประหยัดได้หรือส่วนลดที่คุณได้ในเดือนนี้ จะถูกนำไปหักหนี้ได้ในเดือนถัดไป

โดยปกติแล้ว ยิ่งคุณมีการถ่ายโอนข้อมูลมากเท่าไร ต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงมากเท่านั้น หมายความว่าต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าวเป็นส่วนผกผันกับการเพิ่มขึ้นของการใช้งานและการถ่ายโอนข้อมูลนั่นเอง โดยที่ยอดเครดิตส่วนลดดังกล่าวจะถูกส่งเข้าบัญชีใช้งาน (account) ของคุณ และคุณสามารถใช้มันเพื่อต่ออายุสมาชิก (subscription renewal) หรือใช้ซื้อบริการมูลค่าเพิ่ม (value added services) อื่นๆ ในภายหลังก็ได้ โดยที่การได้สิทธิ์รับคืนเงินดังกล่าวจะอยู่เฉพาะในรูปของการหักยอดเท่านั้น และสามารถใช้ซื้อได้เฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับ SKALI Cloud เท่านั้น (ซึ่งก็คือค่าสมาชิก หรือบริการมูลค่าเพิ่มนั่นเอง) ทั้งนี้ SKALI Cloud ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนเวลา เพื่อยกการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมดังกล่าวของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดของคลาวด์เซอร์วิส (cloud service) เป็นสำคัญ

สำหรับเน็ตเวิร์กทราฟฟิก (network traffic) บนเครือข่ายส่วนตัว VLAN นั้น จะไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายต่ออย่างใด

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แบนด์วิดธ์มากกว่า 10 เทราไบต์/เดือน หรือต้องการใช้การเชื่อมต่อแบบ Dedicated เฉพาะสถานที่นั้น โปรดติดต่อกับเราเพื่อขอใบเสนอราคา

ใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ (software licenses)

เราได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์แบบ Pre-installed เอาไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้:

Microsoft Windows Web Server 2008 R2: 50.00 มาเลเซียริงกิต/เดือน
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: 90.00 มาเลเซียริงกิต/เดือน
Microsoft SQL Server 2008 Web Edition: 100.00 มาเลเซียริงกิต/ซีพียู/เดือน
*ใช้กับ 12 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกรายปี

s1s2s3           สำหรับข้อซักถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ sales@skalicloud.com

ฝ่ายสนับสนุน

ความเห็นของลูกค้า

““SKALI Cloud เป็นการปฏิวัติวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้คนมองเรื่องของ Disaster Recovery แตกต่างไปจากเดิม เพราะเซิร์ฟเวอร์ของที่นี่สามารถทำงานและสำรองข้อมูลได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง พร้อมกับมีโซลูชันด้าน Business Continuity ให้อย่างเพียบพร้อมด้วย ซึ่งเราก็ได้แนะนำ SKALI Cloud ให้กับลูกค้าทุกรายที่กำลังมองหาวิธีการเรพลิเคต Offsite ของเขาด้วยซอฟต์แวร์ของเราอยู่””

ดร.เอ็ม.ซี.ซาจีฟ, ซีอีโอ, Microdium Limited
Back to Top

Follow us on Twitter and Facebook to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2020 © SKALI Group.